Innovatie geslaagd, en nu? Zet de volgende stap en betrek je collega's.

230 keer bekeken 0 reacties

  Aanmelden  

1 maart

12.45

Inloop

 
13.00

Plenaire Talkshow - Teamwork bij onderwijsvernieuwingen!         

 
13.40

Pauze

 
13.45

Virtual reality in het hoger onderwijs

ComeniusCircle 1

Ontwerpgericht onderzoek

ComeniusCircle 2

Mediation and Entrepreneurial skills

Team TeacherTalk 1

Onderwijs in verbinding met samenleving

Team TeacherTalk 2

Bravespace

Tracé Inclusie

Partners

 
14.15

Pauze

 
14.20

Gamification in het leerproces

ComeniusCircle 3

  

Inclusive classroom

ComeniusCircle 4

Veerkrachtige & talentvolle studenten

Team TeacherTalk 3

Innovatie op curriculumniveau

Team TeacherTalk 4

Professionele identiteit

Tracé Duurzaam Docentschap 

  

Lancering

Tracé Transdisciplinair samenwerken

 
14.50

Pauze

 
14.55

Supporting students in doing research & learning 

ComeniusCircle 5

Kunst inzetten in hoger onderwijs

ComeniusCircle 6

Multidisciplinair en interdisciplinair

Team TeacherTalk 5

 

Docenten helpen docenten: samen verder!

Vraagbaak Online Onderwijs

Bildung Game  

Tracé Vorming van Studenten

Pitstop 

Tracé Verandering Verankeren

15.25

 Pauze

 
 
15.30

Wrap-up ComeniusFestival

 
15.35

Uitreiking Nederlandse Hogeronderwijspremie door minister Van Engelshoven (OCW)

 
16.35

Borrel

 

 

Innovatiemarktplaats - projecten en partners

13.00 - 17.00

Op deze innovatiemarktplaats kun je gedurende het festival meer te weten komen over de prijswinnende teams van de Nederlandse Hogeronderwijspremie. Ook is het mogelijk om in contact te komen met andere partners van ComeniusNetwerk die onderwijsvernieuwing stimuleren en ondersteunen. 

 

 

2 t/m 5 maart - Morning Workout 9.00 - 10.00 -  Aanmelden Morning Workout 

2 maart

Actief, haalbaar & schaalbaar: Samen aan de slag met databescherming, ethiek en integriteit.

 
 
3 maart

Transdisciplinair samenwerken aan de toekomstbestendige stad: nuttig of noodzaak? 

3 maart

Practice You; Well-being at the heart of hospitality

 
4 maart

Inclusief werken - Diversiteit en inclusie in interdisciplinair onderwijs. 

 
5 maart

Innovatie geslaagd, en nu? Zet de volgende stap en betrek je collega's. 

 

 


Overigen   Plenair programma   Tracé   ComeniusCircle   TeacherTalk   Morning Workout
 

 

Hoe zorg je ervoor dat jouw onderwijsinnovatie breder wordt gedragen in je eigen organisatie? In deze workshop ga je aan de slag met deze vraag met behulp van expertise uit het Versnellingsplan.

Als ComeniusNetwerklid en als bezoeker van het festival ben je zeer waarschijnlijk een innovator in je eigen organisatie. Om je innovatie breder te implementeren, zul je collega's mee moeten krijgen, hen instrueren, laten experimenteren, laten evalueren en bijsturen. In deze workshop bekijken we samen hoe je dat aan zou kunnen pakken en zet je zelf de eerste stappen. We doen dat aan de hand van het Handboek Professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ICT van de zone Faciliteren en Professionaliseren van docenten uit het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Ook zeer bruikbaar voor innovaties zonder ICT-component overigens!

Vanuit de zone zijn het afgelopen jaar verschillende producten opgeleverd die je kunnen helpen bij het organiseren van onderwijsinnovaties. Zo ook het Handboek Professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ICT (download als PDF). We gaan met deelnemers met de stappen uit het Handboek aan de slag met hun onderwijsinnovatie. We verkennen hoe ze samen met hun collega's hun innovatie verder kunnen verbreden, voortzetten en/of verduurzamen.

Festivalmakers: Marian Kat-de Jong, Marlies Venhuizen-ter Beek
Datum:  vrijdag 5 maart van 9.00 - 10.00.

 Aanmelden 

Afbeeldingen

Morning Workout

0  reacties

Cookie-instellingen