Submenu

Denktank - Hoe beweeg jij als docent tussen uitersten?

13-06-2024 292 keer bekeken

Begin

12-09-2024 om 12:00

Einde

12-09-2024 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Social Impact factory, Utrecht - Locatie Aan de Gracht

‘Wie ben ik als docent en welke rol spelen mijn overtuigingen in het onderwijs?’ Deze vraag staat centraal bij de aankomende denktank. Vanuit het ComeniusNetwerk merken we de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Minister Dijkgraaf sprak eind vorig jaar docenten, studenten en bestuurders over hoe we in het onderwijs moeilijke gesprekken voeren over bijvoorbeeld oorlogen. Ook enkele Comeniusleden gingen dit gesprek aan. We spraken toen voornamelijk over hoe we een veilige omgeving kunnen bieden aan studenten. Tijdens deze denktank, die mede naar aanleiding van dit gesprek is opgezet, willen we graag de stap daarvóór verkennen.

Kennis uit jouw vakgebied kan een basis vormen voor jouw persoonlijke overtuigingen. In een tijd waarin kennis vaak al politiek gekleurd lijkt, wordt wat je doceert lastig te ontkoppelen van deze overtuigingen. In de denktank focussen we op de vraag hoe je als docent omgaat met je eigen bias.

Een veranderende wereld 

We beginnen de denktank over de veranderende wereld. We bekijken dit vanuit BANI: brittle, anxious, nonlineair and incomprehensible. Vervolgens verkennen we op een interactieve manier de vraagstukken waar je als docent tegenaan kunt lopen. We doen dit onder begeleiding van Dirk Hilbers, ecoloog, ethicus, activist en docent.  Na de pauze zal Dirk Hilbers vertellen hoe hij zelf omgaat met vraagstukken en neemt hij ons mee in zijn overwegingen. Aan de hand hiervan gaan we in groepjes uiteen en delen we vragen die ons verder helpen in het maken van afwegingen.

Programma

12:30 - 13:00 Inloop met lunch
13:00 - 14:30 Introductie BANI-world
  Stellingen + reflectie door Dirk Hilbers
14:30 - 15:00 Pauze 
15:00 - 15:30  Dirk Hilbers deelt de vragen die hij zichzelf stelt in zijn onderwijspraktijk
15:30 - 16:15  In groepen uiteen, met de vragen als basis. Welke vragen helpen jou en welke zou je willen wijzigen?
16:15- 16:30 We delen bevindingen: komt er een eenduidig beeld naar voren?
16:30 - 17:00 Borrel

Wellicht ten overvloede, maar niet onbelangrijk:

- De uitnodiging van deze denktank is gericht op alle leden, vanuit allerlei achtergronden. We willen stilstaan bij de overkoepelende vraag hoe om te gaan met jouw persoonlijke overtuiging, gebaseerd op kennis. Het gaat om de rol van de docent en dus niet inhoudelijk over klimaatverandering, tekorten in de zorg etc.

- Doordat we die overkoepelende vraag aanhouden, richten we ons niet op vragen zoals ‘hoe richt ik mijn les zo in dat studenten zich veilig voelen om hierover in gesprek te gaan?’ De vraag die in de denktank centraal staat, gaat dus één stapje terug en kijkt naar jouw rol als docent.

- We willen graag medewerkers van OCW uitnodigen, om ze mee te nemen in de dilemma’s waar docenten voor staan.

Voor wie?

•                ComeniusNetwerk-leden en OCW'ers

Wil je meedenken?

Aanmelden 

 

Over de Denktanks

Eén van de doelen van het ComeniusNetwerk is om vanuit het perspectief van docenten en onderwijsvernieuwers bij te dragen aan meningsvorming over de toekomst van het onderwijs. Het netwerk bestaat inmiddels uit 400 leden die zich bezighouden met uiteenlopende onderwijsvernieuwingen in allerlei functies, op mbo, hbo en wo instellingen van Nederland en met verschillende ervaringen en inzichten uit de onderwijspraktijk. Jullie ervaringen en inzichten willen we graag bundelen en benutten via denktanks.

Tijdens een denktank gaan we in een dagdeel op interactieve (en innovatieve) wijze aan de slag met een (beleids)vraagstuk uit het onderwijs. We stellen onszelf de uitdaging om te komen tot concrete output die we weer delen met het onderwijsveld.

 

Cookie-instellingen